Historie společnosti Béres Pharmaceuticals

Historie společnosti Béres Pharmaceuticals

Společnost Béres Pharmaceuticals patří mezi nejznámější firmy v Maďarsku. Je pojmenována po přírodovědci a vynálezci, Dr. Józsefovi Béresovi st. Společnost Béres Pharmaceuticals působí na mezinárodním trhu víc než 20 let. Pod vedením rodiny Béresových si zachovala svoji nezávislost, autenticitu, popularitu a obstála i na náročném globálním trhu. Dnes jsou výrobky Béres Pharmaceuticals rozšířené po celém světě a používají je milióny lidí, od nejmladších po nejstarší generace.

Základním produktem, který zahájil vývoj a výzkum dalších produktů, jsou „Bérešovy kapky“, které vznikly v roce 1972 po tvrdé a usilovné práci biologa Dr. Józsefa Bérese. „Bérešovy kapky“ jsou doplněk stravy, obsahující kombinaci stopových prvků a minerálních látek. Díky svému složení mají příznivý vliv na lidské zdraví a imunitní systém.

Cesta Dr. Józsefa Bérese nebyla přímočará. Komunistický režim v Maďarsku jeho vynález dlouho odmítal. Navxdory tomu se zprávy o příznivém vlivu jeho kapek se rychle šířily a stále více nemocných lidí se na něj obracelo s prosbou o pomoc. Dr. Béres zůstal věrný svému poslání pomáhat lidem a svoje kapky rozdával zadarmo, i přes nesouhlas vlády. Boj o registraci tohoto přípravku byl zakončený v roce 1978, i díky obrovskému tlaku ze strany veřejnosti.

Rodina Bérešových si uvědomila, že na efektivní výrobu a distribuci kapek je potřebné založit vlastní podnik. V roce 1989 byla založena společnost Béres Pharmaceuticals Ltd. Práce Dr. Józsefa Bérese st. byla vyznamenána nejprestižnějším maďarským oceněním za vědeckou práci – Széchenyho cenou.

Rozvoj společnosti je viditelný i na nárůstu počtu zaměstnanců. V roce 1989 měla společnost 10 zaměstnanců a dnes jich zde pracuje téměř 500. Vědecký a humánní příklad zakladatele Dr. Józsefa Bérese st. je odkazem i pro jeho následovníky. Jeho syn, Dr. József Béres mladší, je prezidentem firmy Béres Pharmaceuticals od roku 2000. Jeho manželka, Klára Béres, je členkou představenstva, ředitelkou komunikace.

„Ve zdravém těle zdravý duch. Proto, když chceme udělat svět lepším, musíme začít u sebe, u svého vlastního zdraví. A tomu jsme zasvětili celé naše snažení.“

Dr. József Béres st.